Ανακοίνωση ορισμού Εσωτερικού Ελεγκτή και Υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων

Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την απόφαση της 06ης Δεκεμβρίου 2022 ορίζει τον κ. Δημήτριο Καραφυλλίδη ως Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων σε αντικατάσταση του κ. Παντελή Κάλλια, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας σε αντικατάσταση του κ. Γεώργιου…