Θεμελιώδη Οικονομικά μεγέθη Γ’ Τριμήνου 2022

Σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθ. πρωτ. 2707/09.11.2022 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις επιχειρήσεις με εισηγμένες κινητές αξίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η ΑΚΡΙΤΑΣ ανακοινώνει τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη Γ’ Τριμήνου της χρήσης 2022 και τις απόρροιες των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.  …