Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2022

Παρά τις δυσμενείς πληθωριστικές συνθήκες και την ενεργειακή κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, το 2022 αποτελεί ορόσημο για τα οικονομικά αποτελέσματα της AKRITAS σηματοδοτώντας την πλήρη ανάκαμψή της. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2022 παρουσίασε αύξηση 17,9 % διαμορφούμενος σε €43,4 εκατ. έναντι €36,8 εκατ. την προηγούμενη περίοδο. Ο δείκτης EBITDA διαμορφώθηκε σε…