Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου

Έπειτα από τη διεξαχθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση της 2ας Σεπτεμβρίου 2020 και την εκλογής νέου μέλους ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Διατήρηση του ηγετικού ρόλου στο κλάδο τεχνητής ξυλείας για την ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε

Η Βιομηχανία AKRITAS, η μόνη ελληνική βιομηχανία παραγωγής μοριοσανίδας, διατήρησε εντός του 2019 τον ηγετικό της ρόλο στον κλάδο της τεχνητής ξυλείας. Συνεχίζοντας την υλοποίηση της στρατηγικής της και την εστίαση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. η εταιρία ενίσχυσε περεταίρω το μερίδιό της στα επενδεδυμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, ενώ ταυτόχρονα προχώρησε σε μια αναδιάρθρωση των αγορών στόχων του εξωτερικού, διατηρώντας το εξωστρεφές της προφίλ.

AKRITAS Ανακοίνωση AMK

Η βιομηχανία επεξεργασίας τεχνητής ξυλείας AKRITAS ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωσης της ΑΜΚ που ολοκληρώθηκε σε 2 φάσεις κατά €20,4 εκατ. σύμφωνα με το από 21.09.2018 υπογεγραμμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες.

AKRITAS Ανακοίνωση Σχολιασμού Οικονομικών Καταστάσεων 2018

Η βιομηχανία τεχνητής ξυλείας AKRITAS ολοκλήρωσε μέσα στο 2018 την επανατοποθέτησή της στην αγορά. Εστιάζοντας σε προϊόντα με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, άλλαξε στοχευμένα το μίγμα πωλήσεών της.

Μερική καταβολή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου

Η εταιρεία AKRITAS ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 3ης Απριλίου 2019, πιστοποίησε, επί τη βάσει της Έκθεσης Διασφάλισης της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων KSi Greece…

Αλλαγές στην σύνθεση Δ.Σ της AKRITAS

Η εταιρεία AKRITAS ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 12ης Απριλίου 2019, εξέλεξε ως μη εκτελεστικό μέλος την κα. Ελένη Παπανικολάου, σε αντικατάσταση του εκτελεστικού μέλους κ. Σαράντη Γκάγκα, ο οποίος αποχώρησε από την εταιρία, για το υπόλοιπο της θητείας του.

Ματαίωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης Οκτωβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι αποφάσισε στην από 01.10.2018 συνεδρίασή του τη ματαίωση λόγω τεχνικού κωλύματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης