Οικονομικό Ημερολόγιο 2014

Η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και με βάση το άρθρο 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2014.

Απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τα πρόσφατα ζητήματα που προέκυψαν στην Κυπριακή οικονομία και κατά πόσο αυτά επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι:

Οικονομικό Ημερολόγιο

Η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και με βάση το άρθρο 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2013.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και με βάση το άρθρο 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρίας για τη χρήση 2012

Οικονομικά στοιχεία Α’ Εξαμήνου 2008 της ΑΚRITAS

Κερδοφόρα έκλεισε το Α΄ εξάμηνο του 2008 για την ΑΚRITAS τόσο για την μητρική εταιρία όσο και σε ενοποιημένη βάση. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρίας ΑΚRITAS εμφανίζονται σταθερά, ανθιστάμενα στην πίεση της ύφεσης τόσο στην γενικότερη οικονομία όσο και στον κλάδο της βιομηχανίας ξύλου στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.