Ενημέρωση σχετικά με την παραμονή της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στην κατηγορία επιτήρησης του Χ.Α.Α

Στα πλαίσια δημοσίευσης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (01/01/2015 με 31/12/2015) η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή της διάταξης του Άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, γνωστοποιεί…

Οικονομικό Ημερολόγιο 2016

Η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και με βάση το άρθρο 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2015.

Ενημέρωση σχετικά με την την παραμονή της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στην κατηγορία επιτήρησης του ΧΑΑ

Στα πλαίσια δημοσίευσης των Εννεάμηνων Οικονομικών Καταστάσεων (01/01/2015 με 30/09/2015) η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή της διάταξης του Άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών

Ενημέρωση σχετικά με την την παραμονή της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στην κατηγορία επιτήρησης του ΧΑΑ

Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή της διάταξης Άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. γνωστοποιεί ότι, οι μετοχές της θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Επιτήρησης» του Χ.Α.Α.

Ενημέρωση του Επενδυτικού κοινού για την Κατηγορία Επιτήρησης

Η εταιρία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για τις υποχρεώσεις των εκδοτριών που υπάγονται στην κατηγορία Επιτήρησης γνωστοποιεί τα ακόλουθα.

Οικονομικό Ημερολόγιο 2015

Η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και με βάση το άρθρο 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2015.

Σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης και βελτιωμένες προοπτικές για την ”ΑΚRITAS”

Η «ΑΚΡΙΤΑΣ», είναι η βιομηχανία του κλάδου ξυλείας που άντεξε στη δραματική μείωση της ζήτησης που επί πέντε συναπτά έτη αντιμετώπισαν όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις του βιομηχανικού τομέα του κλάδου.

Αναδιάρθρωση δανεισμού και σημαντική ενίσχυση ρευστότητας για την ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

Οι Τράπεζες ενέκριναν στο σύνολό τους το αίτημα που υπέβαλε η ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ για την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού ποσού 20,8 εκατ. ευρώ σε βάθος 10ετίας, με διετή περίοδο χάριτος και την ενίσχυση με νέο κεφάλαιο κινήσεως 5,5 εκατ. ευρώ. Η Διοίκηση της εταιρίας εκπόνησε αναλυτικό και τεκμηριωμένο business plan, σε συνεργασία με την Deloitte, το οποίο και υπέβαλε στις δανειοδοτούσες Τράπεζες για υποστήριξη των αιτημάτων της.