Διπλασιασμός του όγκου παραγωγής και θεαματική αύξηση των πωλήσεων της AKRITAS για το Α τετράμηνο του 2016

Σημαντικότατη αύξηση καταγράφηκε στο πρώτο τετράμηνο του 2016, στην παραγωγή αλλά και στις πωλήσεις της βιομηχανίας ξύλου ΑKRITAS, αύξηση η οποία όπως αποδεικνύει η προοδευτικότητα των στοιχείων, δεν είναι παροδική αλλά διαμορφώνει τάση για την Εταιρεία, η οποία έχει μάλιστα ενισχυθεί με κεφάλαια κίνησης συνολικού ύψους 6,5 εκ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές Τράπεζες

περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με την παραμονή της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στην κατηγορία επιτήρησης του Χ.Α.Α

Στα πλαίσια δημοσίευσης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (01/01/2015 με 31/12/2015) η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή της διάταξης του Άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, γνωστοποιεί…

περισσότερα

Οικονομικό Ημερολόγιο 2016

Η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και με βάση το άρθρο 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2015.

περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με την την παραμονή της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στην κατηγορία επιτήρησης του ΧΑΑ

Στα πλαίσια δημοσίευσης των Εννεάμηνων Οικονομικών Καταστάσεων (01/01/2015 με 30/09/2015) η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή της διάταξης του Άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών

περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με την την παραμονή της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στην κατηγορία επιτήρησης του ΧΑΑ

Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή της διάταξης Άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. γνωστοποιεί ότι, οι μετοχές της θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Επιτήρησης» του Χ.Α.Α.

περισσότερα

Ενημέρωση του Επενδυτικού κοινού για την Κατηγορία Επιτήρησης

Η εταιρία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για τις υποχρεώσεις των εκδοτριών που υπάγονται στην κατηγορία Επιτήρησης γνωστοποιεί τα ακόλουθα.

περισσότερα

Οικονομικό Ημερολόγιο 2015

Η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και με βάση το άρθρο 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2015.

περισσότερα